ISTILAH-ISTILAH DALAM ILMU HUKUM


ISTILAH-ISTILAH DALAM ILMU HUKUM

(Di kutip dari Buku Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H.)

 

AB                  : Algemene Bepaling van Wetgeving

BW                 : Burgerlijk Wetboek

HIR                : Herzien Indonesis Reglement

CV                  : Comanditaire Vennootschap

HGH               : Hooggerecchtshof

HOCI             : Huwelijksordonnantie Cristen Indonesiers

HR                  : Hoge Raad

IS                    : Indische Staatsregeling

Landr             : Landraad

NJ                   : Nederlandse Juristenblad

Rbg                 : Rechtglement Buitengewesten

RID                : Reglemen Indonesia yag di perbaharui

RO                  : Reglement op de Rechterlijke Organisatie

Rv                   : Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering

RvJ                 : Raad van Justitie

S                      : Staatsblad

T                     : Indische Tijdscrift van he recht

W                    : Weekblad van het Recht

WvK               : Wet Boek van Koophandel

Advertisements

About muhammad muaz

kalem,kaku....
This entry was posted in knowledge category. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s